Magyarország Állatvilága c. sorozatból az alábbiakat írta:---(1956): Pókölődarázs-alkatúak - Pompiloidea, Fauna Hung.11: 1-76; ---(1959): Kaparódarázs-alkatúak-Sphecoidea, Fauna Hung. 44: 1-87; ---(1967): Fémdarázs-alkatúak - Chrysidoidea, Fauna .Hung .86: 1-118; figs 65.,---(1969): Ichneumonidae-Valódi fürkészek, Pótlás a Fürkészdarázs-alkatúak I.-Ichneumonoidea I., XI/4-hez: Fauna. Hung. 95: 4/8a-n, figs 5a-5m.; Bajári E., N. ---Fürkészdarázs-alkatúak IV - Ichneumonoidea IV.Fauna Hung. 96: 1-122;figs 52.; --- - Zombori L.:(1973) Levéldarázs-alkatúak I. - Tenthredinoidea I. Fauna.Hung.111:1-128; ---(1995): Redősszárnyúdarázs-szerűek - Vespoidea, Fauna .Hung.: 172: 1-181, 1-67 ábra. Az eddigi 218 magyar, német, angol és francia nyelven megjelent dolgozatából, amelyekben a tudomány számára 220 uj fajt, több genust, és alnemet írt le, az alábbiak lettek kiemelve: ---(1939): Beobachtungen über den Nestbau einiger Odynerus-Arten. Zool.Anz.: 70-80 figs 24.; ---(1948): Die Seehöhe und die ökologischen Gesichtspunkte in der Bezeichnung zoogeographischer Gebietseinheiten. Fragm.Faun.Hung.11: 85-89, 4 Karten.; ---1948(1950) Notes on the Pompilids species in the Carpathian Basin (Hym.). VIII.Internat.Congress Entom, Stockholm: 438-446. Maps I-IV.;---(1950): Hártyásszárnyúak - Hymenoptera. Dudits E.(szerk.):A rovargyüjtés technikája. Budapest.: 133-146,2 figs. ---(1951): Les Cleptides du Musée Hongrois d'Histoire Naturelle. Annls hist.-nat.Mus.natn.Hung.1: 261-283, figs 36.; ---(1953) Magyar Hymenoptera Irodalom 1897-1952. Rovart. Közlem (S.N.) .6: 1-76.; ---(1953): On the species of Cryptocheilus Panzer (Hym.Pompilidae). Proc.Royal Entom.Soc.London (Ser.B.): 22: 35-40.; ---(1959): The Activity of the Wild Bees (Hym.Apoid.) in Hungarian Luzerne Fields. Acta Agronomica 9: 237-289 figs 1-10, Pl. I-III with photos.;---(1959): Méhalkatú rovarok (Hym.Apoidea) szerepe lucernásainkban. Bpest, 257 pp. 1-52 figs, and photos (tud.doktori értek.).; ---(1960): The Loess Wall of Tihany and the Nesting of Odynerus spiricornis Spin. (Hymenoptera, Eumenidae). Annls hist.-nat. Mus.natn. Hung. 52: 383-409 figs 1-9, Pl. I-17 photos., ---(1962): Bemerkungen über einige Cleptes-Arten. Acta Zool. 8: 115-125.; ---(1965): Remarks of some Types of Dryinini and Gonatopogonidi (Hym.). Annls hist.-nat. Mus.natn. Hung. 57: 375-406 figs 1-80., ---(1967):Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 118.Ceropalidae (Hymenoptera). Acta zool. hung. 13: 385-393. figs 11.; ---(1967): Önműködő csapda repülő rovarok számára. Rovart.Közlem.20: 213-220, Tab.I, 2 fénykép.; ---(1967): Magyarország és a környező területek állatföldrajzi felosztása. Természeti viszonyok II. Állatföldrajz. Radó S. (szerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza, Bpest: 21, 32, 1 térkép.; --- - Nagy C. - Okali I. - Osychniuk A.Z. - Szőllősi Gy.(1972): Kárpát-medence Hymenoptera faunakatalógusainak (I-24.) lelőhely jegyzéke. (Cat.Hym.25.): Folia ent.hung. 25: 111-164. 1 térkép.; ---(1979): New Sulcomesitius and Heterocoelia species from Sri Lanka (Hym.Bethylidae). Pacific Insects, Honolulu 21: 241-252, 25 fénykép.; --- - Gallé L. - Győrffy Gy. - Hornung E.: (1980): Complex Ecological Investigations in a Sandi Soil Grassland: Aims and General Methodology. Acta biol.Szeged. 26: 161-164.; --- - Győrffy Gy.(1981): Malaise Trap Investigations in Inundation, sodic and Sandy areas I. Qualitatíve Relatioons. Acta biol.Szeged. 27: 169-179, fig.1, Table 12; II. Quantitative relations.: 181-193 figs 4T.11.; --- - Gallé L.(1983): A rovarok társas viselkedésének formái.Vida G.(szerk.): Evolució III: 151-(165)-179, 2 ábra, 1 T.; --- - Győrffy Gy.: (1982): On the Fauna of the Sandy Soil Grassland at Bugac. Acta biol. Szeged. 28: 119-145 figs 15, T.5.; ---(1984): Oriental Mesitiinae (Hym. Bethylidae).Folia ent. hung.45: 109-150 181 Photos., --- (1984): New and little known Mesitiinae from southern Europe and Africa (Hym. Bethylidae).Tijdschr.Ent. 127: 101-113 27 Photos.; ---(1989): Revision of the helvetica group of the genus Ceropales Latreille (Hym.Ceropalidae). Beitr.Ent.Berlin 39: 9-61 figs 74., ---(1990): Mesitiinae. Gordh G.(szerk.) A Catalog of the World Bethylidae (Hymenoptera Aculeata). Mem.Amer.Ent.Inst.46 (367pp): 172-197.,---(1996): Additions to American Cleptinae. Norden B.B.- Menke A.S.(szerk): Contrib. of Hymenoptera and associated Ins. dedicated to Karl Krombein. Mem.Ent.Soc. Washington 17: 153-160, Photos 16, Figs. 17-22., ---(1998): Revision of the Cleptidae of the World. Genus Cleptes subgenera and species groups. Entomofauna, 19 (H.31): 501-514, figs 9., ---(2000): World revision of the satoi group. Annls hist.-nat. Mus.natn.Hung. 92: in print. Eredményeiről a nemzetközi kongresszusokon beszámolt: Stockholmban (1948), Bécsben (1960),), Londonban (1964), Moszkvában (1968), Canberrában és Delhiben (1972), Kyotoban (1980). Látogatásai során Zakopane-ban (1961), Lunzban (1975), Linzben (1976), Leningrádban (1977), Madridban (1978), Washingtonban (1978), Münchenben (1980) is előadást tartott. Magyar állami ösztöndijjal Bécsben, Prágában (1943), és Berlinben (1965) és német (DAAD) ösztöndíjjal Münchenben, Bonnban, Hollandiában (1970) 3 hónapig dolgozott.
Részben ismeretterjesztő könyvei és tevékenysége: az első magyar nyelvű ---- (szerk.és szerzőtársakkal).: (1950): Állathatározó I-II (1.kiad.): 1-798 és I-VI + 1-344, 247 Tábla rajzzal.; (1969) (2.kiad.) (fényképek is társszerzőkkel): 1-722 +128 fénykép és 1-758+155 fénykép; (1984) (3.kiad. hasonlóan a 2.-hoz): 1-724+128 fénykép és 1-762+ 155 fénykép. Bpest, Tankönyvkiadó. --- (1974 és a 2. kiad., 1977): Kis állathatározó 224+45 (fényképek társszerzőkkel) Bpest, Tankönyvkiadó.; --- (1957): Rovarok közelről 1-238+160 fénykép, 3 rajz Richter I., Bpest, Bibliotheca kiad. ---(1962) (Kaszab Z. - Soós Á. szerk., társszerzőkkel): Állatok gyűjtése: 1-190, 186 ábra (nagy részük Csiby M. műve), 24 fénykép, Bpest, Gondolat kiad.; ---Képes Állatvilág I-II: 1-256+1-255+ 300+300 fénykép társszerzőkkel. Bpest, Móra F.kiad. ---(1963-1974, 3. kiad.): Legyek, hangyák, méhek, darazsak. 1-64, T. 29, Móra F. kiad.;---(1987): Rovarbölcsők: 1-187+177 fénykép, Bpest, Gondolat kiad.; --- (1990): Rovarkalauz 1-260+35O fénykép, Bpest,Gondolat kiad.;. ---(2000): Rovarvilág CD.Kabdebó Gy.(szerk.):, 860 szines fényképpel, Horváth Cs.: Magyar entomológusok.
Irod.: Szentirmay L. és Társai 1971, 1990, 1996: Szegedi Egyetemi Almanach, JATE Szeged. Ákos K.(szerk): (1972): Uj Magyar Lexikon 7. (Kieg. kötet 1962-1980, 1981). (1980): Who's Who in Western Europe, Cambridge CB23QP. Szluka E. - Schneider L. (szerk 1980,. 1986): Természettudományi és műszaki Ki? Kicsoda I. OMIKK+ Greger-Biograf K. (1986 -1999). Nagy B.: Rovarász Hiradó (1990). ---(2001): Rovarvilág, Kabdebó Gy.(szerk.). - Rovarvilág CD Rom ua + Horváth Cs. És Társai: Magyar entomológusok, 2002.